Uống bia để tiết kiệm nuôi con

admin 22/01/2021 0
Uống bia để tiết kiệm nuôi con

Có người hỏi ông nọ:

– Sao ông uống nhiều bia vậy?

– Để tiết kiệm.

– Sao lại là tiết kiệm? – người bạn trợn mắt.

Ông nọ nhún vai đáp:

– Vì bia rẻ hơn sữa. Nếu tôi uống sữa thì con tôi phải uống bia à?

– !?!