Lợn đực có mấy ngón chân

admin 14/10/2019 0

Trong cuộc họp hợp tác xã nông nghiệp, một chị nông dân lên phát biểu về phương pháp nuôi lợn kinh tế.

Nghe chị nói xong, mọi người đều vỗ tay rần rần. Chỉ có một anh chàng nọ vốn khinh thường phụ nữ, đứng phắt dậy nói:

– Cô thì biết cái quái gì? Ngay cả số ngón chân của một con lợn đực là bao nhiêu, chắc cô cũng chẳng biết đâu…

Chị nông dân sôi máu lập tức đáp lại:

– Anh hãy cởi giày của mình ra mà tự đếm lấy thì khắc biết.