Bố con đồng cảnh ngộ

tuyendn 20/02/2019 0

Cuối tháng, chàng sinh viên gọi điện về nhà rên rỉ:

– Bố ơi, con hết tiền rồi ạ! Mấy hôm nay toàn phải ăn mì gói cầm cự.

Ông bố nghe thế liền mừng rỡ reo lên:

– Khéo ghê, bố cũng vừa hết xong. Xin mẹ xong nhớ tiện thể xin thêm cho bố một ít nhé!

– !!!