Bảo hiểm du lịch: Bảng phí khu vực Châu Âu, Mỹ

admin 09/09/2016 0

Bảng phí khu vực Châu Âu, Mỹ

   Các nước: CHÂU ÂU, CHÂU MỸ

 Thời gian (ngày)

 CAO CẤP

 PHỔ THÔNG

 CƠ BẢN

 Cá nhân  Gia đình  Cá nhân  Gia đình  Cá nhân  Gia đình
 1 – 3  16  32  11  23  9  18
 4 – 6  20  40  14  28  12  24
 7 – 10  27  54  17  34  15  30
 11 – 14  36  71  23  46  20  40
 15 – 18  43  86  30  59  25  50
 19 – 22  49  98  35  70  27  54
 23 – 27  54  109  40  80  29  58
 28 – 31  59  119  46  91  32  64
 Mỗi tuần tiếp theo  10  20  7  13  5  9
 32 – 38  69  139  53  104  37  73
 39 – 45  79  159  60  117  42  82
 46 – 52  89  179  67  130  47  91
 53 – 59  99  199  74  143  52  100
 60 – 66  109  219  81  156  57  109
 67 – 73  119  239  88  169  62  118
 74 – 80  129  259  95  182  67  127
 81 – 87  139  279  102  195  72  136
 88 – 94  149  299   109  208  77  145
 95 – 101  159  319   116  221  82  154
 102 – 108  169  339   123   234  87  163
 109 – 115  179  359  130   247  92  172
 116 – 122  189  379  137  260  97  181
 123 – 129  199  399  144  273  102  190
 130 – 136  209  419  151  286  107  199
 137 – 143  219  439  158  299  112  208
 144 – 150  229  459  165  312  117  217
 151 – 157  239  479  172  325  122  226
 158 – 164  249   499  179  338  127  235
 165 – 171  259  519   186  351  132  244
 172 – 178  269  539  193   364  137  253
 179 – 182  279  559  200   377  142  262
 Bảo hiểm theo năm  340  640  250  500  NA  NA