Bảo hiểm du lịch: Bảng phí khu vực Châu Á

admin 10/09/2016 0

Bảng phí khu vực Châu Á

 CHÂU Á  ASEAN, Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Macau, New Zealand, Taiwan

 Thời gian (ngày)

 CAO CẤP  PHỔ THÔNG  CƠ BẢN
 Cá nhân  Gia đình  Cá nhân  Gia đình  Cá nhân  Gia đình
 1 – 3  14  28  10  21  8  16
 4 – 6  17  34  13  26  10  20
 7 – 10  23  47  16  31  13  26
 11 – 14  31  62  21  43  18  36
 15 – 18  37  74  28  55  23  46
 19 – 22  42  85  32  65  25  50
 23 – 27  47  94  37  74  27  54
 28 – 31  51  103  42  85  30  60
 Mỗi tuần tiếp theo  9  17  6  12  4  8
 32 – 38  60  120  48  97  34  68
 39 – 45  69  137  54  109  38  76
 46 – 52  78  154  60  121  42  84
 53 – 59  87  171  66   133  46  92
 60 – 66  96  188  72  145  50  100
 67 – 73  105  205   78  157  54  108
 74 – 80  114  222  84  169  58  116
 81 – 87  123  239  90  181  62  124
 88 – 94  132  256  96  193  66  132
 95 – 101  141  273  102  205  70  140
 102 – 108  150  290  108  217  74  148
 109 – 115  159  307  114  229  78  156
 116 – 122  168  324  120  241  82  164
 123 – 129  177  341  126  253  86  172
 130 – 136  186  358  132  265  90  180
 137 – 143  195  375  138  277  94  188
 144 – 150  204  392  144  289  98  196
 151 – 157  213  409  150  301  102  204
 158 – 164  222  426  156  313  106  212
 165 – 171  231  443  162  325  110  220
 172 – 178  240  460  168  337  114  228
 179 – 182  249  477  174  349  118  236
 Bảo hiểm theo năm  170  320  150  300  NA  NA